Abel vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij je gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken, lees je in dit privacy statement.

Voorop staat dat wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Voor de gegevensverwerkingen van Abel is Abel verantwoordelijke naar de Wbp. Voor het uitvoeren van ritten verzorgt Abel de overdracht van de noodzakelijke gegevens aan het Taxibedrijf. Het Taxibedrijf is ook zelfstandig verantwoordelijke naar de Wbp. Voor eventuele verwerkingen van persoonsgegevens bij de Taxibedrijven, verwijzen wij je naar dat Taxibedrijf.

Abel Technologies B.V, is gevestigd aan de Singel 542, 1017 AZ in Amsterdam. We zijn ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64500608. Ons BTW-nummer is NL855693162B01 en we zijn te bereiken op support@rideabel.com.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In onze Apps maken we gebruik van soortgelijke technieken, onder andere zodat je niet elke keer als je de App opstart opnieuw hoeft in te loggen.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarbij worden cookies vastgelegd om, op basis van uw klikgedrag, uw individuele bezoekgedrag op de website te meten en deze gegevens te gebruiken voor analyses. Het gebruik van Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld. Dit houdt in dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, gegevens delen met Google hebben uitgeschakeld en hebben vastgelegd dat het laatste octet van uw-IP adres gemaskeerd wordt.

Ook maken we gebruik van vergelijkbare technieken om de “Analytics”-dienst in onze Apps te kunnen gebruiken. Daarnaast gebruiken we in de onze apps de diensten van het Amerikaanse bedrijf Branch. Google en Branch kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google en Branch opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Branch stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat zij de verwerking van eventuele persoonsgegevens beschermen volgens die principes.

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. En dat zullen we altijd blijven doen, ook als we voortdurend op zoek zijn naar de beste manier om je zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op rideabel.com/privacy. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe Abel je gegevens beschermt.

Welke gegevens verwerken we?

Als je gebruik maakt van onze App en onze diensten, registreren we voor een goede werking ervan de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam, email en telefoonnummer
 • Betaalmethode, laatste 4 cijfers en vervaldatum credit card
 • Facebook gebruikersnaam en connecties (indien verstrekt)
 • Geolocatie informatie
 • Profielfoto (indien verstrekt)
 • Transactie-informatie (datum, tijd, gebeurtenis en kenmerken van gebeurtenis, zoals kosten en afstand)
 • Toestelinformatie (hardware, OS, serienummer en mobiele netwerk)

Gegevensuitwisseling vindt plaats via versleutelde verbindingen (TLS 1.2 of beter).

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

We gebruiken je gegevens voor de volgende doelen:

 • Inloggen op je persoonlijke account
 • Verwerken van je ritreservering
 • Toedelen van je ritreservering aan een Taxibedrijf
 • Verzorgen van communicatie tussen reiziger en chauffeur
 • Versturen van facturen, verwerken van betalingen
 • Behandelen klachten, wensen en suggesties
 • Bieden van rithistorie in de App
 • Rapporteren van financiële en operationele prestatie aan de Taxibedrijven en hun chauffeurs
 • Versturen van berichten over onze dienstverlening (opt-in)
 • Assisteren bij administreren van gegevens voor fiscale bewaarplicht van Taxibedrijven
 • Verbeteren van onze dienstverlening en het optimaliseren van onze klantwervingsinspanningen, bijvoorbeeld door analyse van klachten of trends in gebruik

Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of product van Abel, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Abel en gebruikt om onze diensten en producten aan je te kunnen leveren binnen de daarvoor geldende voorwaarden.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Abel. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Abel. Geanonimiseerde management rapportages en gebruiksstatistieken kunnen wel gedeeld worden met onze stakeholders

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Abel bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan noodzakelijk is om de doelen waarvoor je gegevens worden verwerkt, te behalen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Je reis- en gebruiksgegevens worden voor bezwaar-, klacht-, rapportage en factureringsdoeleinden gedurende maximaal achttien maanden na je laatste inlog bewaard. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden de verkeersgegevens verwijderd. Een van die wettelijke bewaartermijnen is de verplichting om ritstaatgegevens 7 jaar te bewaren.

Wat zijn je rechten?

Inzage in je gegevens

Als klant heb je natuurlijk recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als je een Abel account hebt, kunt je daar je persoons- en reisgegevens inzien.

Een verzoek tot inzage kun je ook indienen door een email, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, onder vermelding van ‘verzoek inzagerecht persoonsgegevens’ te sturen aan support@rideabel.com.

Correctie van je gegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via support@rideabel.com. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van berichten over onze dienstverlening, dan kun je je daarvoor te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende mail. We zullen je alleen berichten over onze dienstverlening sturen als je ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Heb je vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact opnemen met Abel via support@rideabel.com. Hier kun je ook terecht met vragen over inzage in of correctie, aanpassing, aanvulling of verwijdering van je gegevens.