Onze afspraken

Deze voorwaarden horen bij het gebruik van Abel. Als je onze applicatie (“App”) downloadt en installeert, geef je daarmee ook aan dat je akkoord bent met deze voorwaarden en gelden alle daarin opgenomen rechten en plichten als afspraak tussen ons. Op ieder gebruik van de App en op onze dienstverlening zijn deze voorwaarden van toepassing. Je kunt de voorwaarden altijd nog eens nalezen in de App of op onze website.

De gegevens van Abel

Abel is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als statutaire naam Abel Technologies B.V., gevestigd te Amsterdam aan het adres Singel 542, 1017 AZ, Amsterdam. Je kunt Abel bereiken via het e-mailadres support@rideabel.com. Abel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64500609 en haar btw nummer is NL855693162B01.

De rol van Abel

Abel heeft een App ontwikkeld waarmee jij als klant in contact wordt gebracht met een taxi-vervoerder. Abel geeft jou via de App gebruikersinformatie.
Abel is zelf geen taxibedrijf en zorgt ook niet zelf voor het vervoer; Abel fungeert via de door haar aangeboden App als tussenschakel om jou in contact te brengen met taxibedrijven (“Taxibedrijven”). Het vervoer wordt uitgevoerd door Taxibedrijven, waarmee jij zelf een vervoersovereenkomst aangaat. De App biedt jou de mogelijkheid om deze vervoersovereenkomst te sluiten.

Abel is wel verantwoordelijk voor de betaling van de reiziger voor het vervoer/ transport en daarmee de te contacten partij bij vragen, foutmeldingen, terugbetalingen of dergelijken. De overeenkomst die jij met ons aan gaat heeft daarom betrekking op het gebruik door jou van onze App, de informatie en diensten die wij jou ter beschikking stellen, de afhandeling van jouw betaling van de rit namens het Taxibedrijf en de klachtenafhandeling namens en in overleg met de betrokken Taxibedrijven. Voor de verwerking van de betaling werken wij samen met een derde partij (zie hierna ‘Betaling taxi-vervoer’ en ‘Betalingsverwerker’).

Totstandkoming Overeenkomst

Het is pas mogelijk van de App gebruik te maken als je geregistreerd bent. Registratie vindt plaats in drie stappen:

 1. Na het downloaden en installeren van de App geef je via de App de volgende gegevens aan ons door om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke account:
  • je persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam en email;
  • een foto (naar keuze);
  • je Facebook gebruikersnaam en connecties (als je dat wil).

  Vanaf het moment dat jij stap 1 hebt vervuld, ga je een overeenkomst (“Overeenkomst”) met ons aan. Ter bevestiging van de Overeenkomst die wij met jou sluiten, sturen we jou op het e-mailadres dat jij hebt opgegeven een welkomst- en bevestigingsmail.

 2. Je bevestigt dat het in stap 1 opgegeven e-mailadres van jou is, door op de link te klikken in de welkomstmail.
 3. In je persoonlijke account binnen de App voer je je telefoonnummer en gegevens van de door jou gekozen betaalmethode in, bijvoorbeeld van je creditcard. Hier wordt vanzelf naar gevraagd als je je eerste rit probeert te boeken. Eventuele creditcardgegevens worden op jouw telefoon al versleuteld en naar onze payment service provider verzonden. Wij slaan deze gegevens en wachtwoorden van betaalmethoden zelf nergens op, ook niet in de App. Dit staat verder uitgelegd onder het kopje ‘Betaalmogelijkheden’.

Het bestellen van taxi-vervoer is alleen mogelijk als je aan alle drie de stappen hebt voldaan en ons toestemming hebt gegeven om jou pushberichten te sturen en om de gps-ontvanger van jouw telefoon te gebruiken.

Leeftijd

Als je de App en onze Diensten wil gebruiken, moet je 18 jaar of ouder zijn. Door middel van je registratie bij ons, verklaar je ook 18 jaar of ouder te zijn. Wij mogen jouw leeftijd verifiëren. Als jouw leeftijd niet overeenstemt met de door jou opgeven leeftijd, hebben wij het recht om jouw persoonlijke account te blokkeren en de overeenkomst met jou te beëindigen.

Diensten Abel

Via onze App stellen wij informatie aan jou ter beschikking. Deze informatie heeft met name betrekking op het taxi-vervoer dat jij via de App kan aanvragen en bestellen bij Taxibedrijven. Deze informatie stellen wij aan jou ter beschikking en daarnaast verwerken wij de betalingen en handelen wij klachten af namens de Taxibedrijven. Dit totaalpakket behoort tot onze dienstverlening aan jou (“Diensten”).

Wij willen je er graag nog op wijzen dat wij alleen de App en onze Diensten aan jou ter beschikking stellen. De vervoersovereenkomst wordt aangegaan door de Taxibedrijven en zij voeren ook het vervoer voor jou uit. Op ons rust een inspanningsverbintenis om jou optimaal gebruik te laten maken van onze App, jouw eventuele vragen en klachten (in overleg met het Taxibedrijf) te beantwoorden en jou van de juiste informatie te voorzien.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om de App, onze website, deze voorwaarden en onze Diensten te wijzigen. Wij zullen jou tijdig van een wijziging op de hoogte stellen via de App of op een andere passende wijze. Natuurlijk heb je in dat geval ook het recht de overeenkomst op te zeggen.

Hoe de Applicatie te gebruiken

Op het moment dat je een rit wil boeken via de App dien je bij ons volledig geregistreerd te zijn (zie het kopje ‘Totstandkoming Overeenkomst’).

Om gebruik te maken van de functionaliteit ‘rit aanbod bekijken’ dien je eveneens toestemming aan ons te geven om je pushberichten te sturen via de App De pushberichten zijn nodig voor een goede werking van de App. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om een rit te kunnen boeken.

Wij zullen je eveneens toestemming vragen om de GPS ontvanger van je mobiele telefoon te mogen gebruiken. Wij raden je aan om deze te gebruiken zodat de App ziet op welke locatie je je bevindt. Dit is noodzakelijk om de precieze ophaallocatie te bepalen.

Via de App kun je zowel je gewenste ophaallocatie als eindbestemming aangeven. Daarnaast kun je het aantal personen dat gebruik zal maken van de rit invoeren. Bij een keuze voor 1 of 2 personen, bestaat de mogelijkheid dat je het voertuig met andere personen deelt en dat er omgereden zal worden om ook deze personen op te halen. Als je met 3 of 4 personen wil reizen kies je voor “hele auto”. In dat geval zal het voertuig niet met andere personen worden gedeeld. Reizen met meer dan 4 personen is niet mogelijk.

Je kunt tijdens het bestellen van taxi-vervoer ook aangeven hoe flexibel je bent qua aankomsttijd. Dit bepaalt mede de hoogte van de kosten. Je kan de kosten van het vervoer door het Taxibedrijf al zien voordat je het verzoek daadwerkelijk plaatst, omdat de tarieven van het Taxibedrijf alleen zijn gebaseerd op het aantal personen en de te rijden kilometers via de kortste route.

Je verzoek wordt via de App doorgestuurd aan het bij ons geregistreerde Taxibedrijf die geheel vrij zijn om het verzoek via de App te accepteren of te weigeren. Op het moment dat het Taxibedrijf je verzoek accepteert, ontvang jij (naast de kosten die we je al eerder in het boekingsproces hebben laten weten) via onze App de volgende informatie:

 • naam en foto van de bestuurder;
 • merk/type auto;
 • kenteken;
 • telefoonnummer van de bestuurder;
 • verwachte ophaaltijdvak;

Indien geen enkel Taxibedrijf het verzoek accepteert, krijg je dat via de App gemeld.

Een onderdeel van onze Diensten is dat wij via de App ons uiterste best doen om te zoeken naar het best beschikbare Taxibedrijf. Wij kunnen niet garanderen dat jouw verzoek voor taxi-vervoer altijd (direct) geaccepteerd kan worden. Wij zijn enkel een tussenpersoon en zijn op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van het vervoer. Dit is het Taxibedrijf. Wij hebben dan ook geen invloed op de acceptatie door Taxibedrijven.

Via de App kun jij na acceptatie van de rit door het Taxibedrijf, real time zien waar jouw taxi zich bevindt. Bij aankomst van jouw taxi op de door jou aangegeven ophaallocatie ontvang je een pushbericht. Het is jouw verantwoordelijkheid om op tijd op de afgesproken ophaallocatie te staan.  De bestuurder zal je bellen, op het door jou in de App opgegeven telefoonnummer, als je niet klaar staat wanneer hij arriveert. Omdat het Taxibedrijf ook aan andere reizigers ophaal- en afleverbeloften kan hebben gedaan, mag de bestuurder één minuut na het gecommuniceerde ophaaltijdstip besluiten door te rijden. De rit wordt dan door hem geannuleerd. Het Taxibedrijf brengt dan 70% van de afgesproken vergoeding voor de rit alsnog bij je in rekening.

Gedurende de rit is in de App de route met eventuele tussenstops zichtbaar. In de App kun je eveneens zien wie de eventuele medereizigers in het voertuig zijn die een rit geboekt hebben.

Na acceptatie van je verzoek is annulering niet meer kosteloos mogelijk. Indien je alsnog annuleert, zal het Taxibedrijf 70% van de afgesproken vergoeding voor de rit alsnog bij je in rekening brengen. Als de bestuurder echter aan het eind van het overeengekomen ophaaltijdvak nog niet is gearriveerd op de ophaallocatie, kun je wel kosteloos annuleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de vervoersovereenkomst die jij aangaat met het Taxibedrijf. Hier kun je dus geen gebruik van maken.

Mobile device en versie

De App van Abel kun je gebruiken met een iOS en Android mobiele telefoon. De iOS App biedt ondersteuning voor iOS versies vanaf 9.0.  De Android App biedt ondersteuning voor de Android versies vanaf 4.4.0. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om over de juiste versie van de software te beschikken en de App te downloaden. Wij staan niet in voor de goede werking van de App op jouw mobiele telefoon en zijn niet aansprakelijk in het geval de App onverhoopt tijdelijk of voor langere tijd niet (goed) functioneert.

Correct gebruik Applicatie en Diensten

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden maak je met ons een aantal afspraken over jouw registratie bij onze App en het gebruik door jou van de App Het gaat om de volgende afspraken en spelregels waar jij je aan dient te houden:

 • Wij vragen je om bij je registratie jouw juiste en volledige persoonlijke gegevens in te voeren. Het is alleen toegestaan om een account voor jezelf aan te maken. Wij mogen de juistheid van de door jou ingevoerde gegevens controleren. Indien wij daarom vragen, ben je verplicht om ons een bewijs van je identiteit te overhandigen;
 • Je bent verplicht om een geldige betaalmethode aan je persoonlijke account te koppelen en gekoppeld te houden. Indien je dit niet doet, kun je geen volledig gebruik maken van de App;
 • De App, onze Diensten mogen alleen door jou persoonlijk gebruikt worden en jouw persoonlijke account mag niet overgedragen worden aan anderen. Jouw account is slechts bedoeld voor eigen gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden (waaronder tevens doorverkoop wordt verstaan) gebruikt worden;
 • Wanneer je via onze App en onze Diensten een rit boekt dien je zelf onderdeel uit te maken van de groep die door het Taxibedrijf vervoerd wordt;
 • Wij vragen je jouw wachtwoord te allen tijde vertrouwelijk te houden. Mocht er sprake zijn van misbruik van jouw account door anderen, dan vragen we je dit zo spoedig mogelijk nadat je dit ontdekt aan ons door te geven;
 • Het gebruik van de App en onze Diensten door jou mag geen overlast of hinder aan anderen veroorzaken;
 • Jouw persoonlijke account mag enkel in overeenstemming met de wet gebruikt worden. Dit betekent onder meer dat deze niet gebruikt mag worden voor onrechtmatige doeleinden en/of doeleinden die in strijd komen met de openbare orde, zoals fraude;
 • Door jou mogen geen handelingen of gedragingen worden verricht die de functionaliteit van de App schade aan (kunnen) brengen;
 • Door jou mogen geen handelingen of gedragingen worden verricht die ons dan wel de door ons aangeboden Diensten schade aan (kunnen) brengen;
 • De App mag door jou enkel gebruikt worden op een mobiele telefoon die daarvoor geschikt is;
 • Je mag één stuk bagage meenemen, als die maximaal 47x73x34cm is. Mocht je meer bagage wensen mee te nemen, boek dan voor een extra persoon;
 • De App en de daaraan verbonden intellectueel eigendomsrechten behoren aan ons toe. Wij vragen je deze rechten te respecteren. Door jou mogen geen handelingen of gedragingen worden verricht waarmee inbreuk op deze rechten kan worden gemaakt. Het is niet toegestaan om (de inhoud van) de App te kopiëren of te verspreiden;
 • Wij verwachten dat jij je houdt aan de wetgeving die van toepassing is in het land of de staat waar de App door jou wordt gebruikt

Indien jij je niet houdt aan één of meer van de hier boven genoemde verplichtingen of andere afspraken niet nakomt die wij hebben gemaakt met betrekking tot het gebruik door jou van de App of op een andere wijze zodanig handelt dat dit in onze ogen in strijd is met de openbare orde of op een andere manier de belangen van ons of anderen schaadt, dan mogen wij:

 • het gebruik van de App door jou tijdelijk of blijvend beëindigen;
 • de overeenkomst die wij met jou hebben voor het gebruik van de App met onmiddellijke ingang beëindigen;
 • onze Diensten opschorten, wat onder meer betekent dat wij jou niet meer van informatie zullen voorzien.

Als wij gebruik maken van de rechten tot beëindiging of opschorting, dan bestaat er voor jou geen recht op vergoeding van enige schade of kosten.

Verwijdering persoonlijke account door Abel

Wij hebben het recht om jouw persoonlijke abel account te beëindigen indien jij je niet houdt aan de afspraken die wij met jou hebben gemaakt over het gebruik van de App zoals in deze voorwaarden beschreven.

Als wij besluiten om jouw persoonlijke account te beëindigen dan heeft dit voor jou een aantal gevolgen:

 • Jouw persoonlijke account zal gedeactiveerd worden, jouw paswoord zal gedeactiveerd worden en jij zult geen toegang meer hebben tot jouw persoonlijke omgeving in de App;
 • Via jouw persoonlijke account kan geen taxi-vervoer meer besteld worden;
 • Er bestaat geen recht voor jou op vergoeding van schade of kosten.

Verwijderen persoonlijke account door gebruiker

Als jij jouw persoonlijke account wilt verwijderen, kan je ons hiertoe opdracht geven door je verzoek te e-mailen naar support@rideabel.com. Als jij besluit om jouw persoonlijke account te verwijderen, dan ben je wel nog gehouden om aan je verplichtingen te voldoen die betrekking hebben op reeds geboekte taxi-ritten.

Kosten gebruik Applicatie

Het gebruik van onze App is gratis. Wij hebben het recht om in de toekomst te besluiten om voor het gebruik van de App een vergoeding aan jou te vragen. Wij zullen jou hiervan tijdig en voorafgaand in kennis stellen. Jij hebt op dat moment de mogelijkheid om de App te verwijderen en de overeenkomst met ons te beëindigen.

Let op: uiteraard dien je wel een vergoeding te betalen voor het taxi-vervoer. De vervoersovereenkomst is een op zichzelf staande overeenkomst waarvoor aparte vervoerswaarden gelden. De vergoedingen voor het taxi-vervoer kun je terugvinden in de App en op onze website.

Indien je voor het gebruik van de App gebruik maakt van dataverkeer, dan worden deze kosten volgens de standaard tarieven door jouw provider bij jou in rekening gebracht.

Vervuiling of beschadiging van eigendommen van Taxibedrijven

Indien je eigendommen (waaronder voertuigen) van de Taxibedrijven vervuilt, bijvoorbeeld door overgeven na misselijkheid/drankgebruik, of beschadigd, zal het Taxibedrijf reinigings- of reparatiekosten in rekening brengen bij diegene die de rit heeft geboekt. Reinigingskosten bedragen minstens EUR 150,00.

Betaling taxi-vervoer

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem je ermee in dat je voor alle vervoersdiensten die je via de App koopt, moet betalen. Abel heeft afspraken gemaakt met de Taxibedrijven over de betaling van de vergoeding die je voor de rit aan het Taxibedrijf verschuldigd bent. Dit houdt in dat je de vergoeding via de App aan ons betaalt en wij deze vergoeding op onze beurt weer aan de Taxibedrijven doorbetalen.

Door de acceptatie van deze voorwaarden, stem je er mee in dat wij de door jou verschuldigde vergoeding voor een rit mogen (laten) debiteren van de betaalmethode die je aan jouw persoonlijke account hebt gekoppeld. Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van alle vergoedingen die jij aan het Taxibedrijf verschuldigd bent en de verstrekking aan ons van geldige gegevens met betrekking tot jouw betaalmethode (bijvoorbeeld creditcard). Door toevoegen van een betaalmethode aan je profiel stem je ook in met de algemene voorwaarden van de door jou gekozen payment service provider.

Als je te laat betaalt (ook als betaling via credit card, automatische incasso of andere betaalmethode niet slaagt), ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en ben je de wettelijke rente verschuldigd. Als je in verzuim bent geraakt word je door ons aangemaand. We bieden je dan een termijn van 18 dagen om alsnog aan de vordering te voldoen. Als je daar niet aan voldoet ben je incassokosten verschuldigd ter hoogte van het maximale bedrag dat in overeenstemming met de relevante wettelijke bepaling in rekening kan worden gebracht.

Jouw ritgeschiedenis en betaalstatus kun je terugzien binnen jouw persoonlijke account in de App. Na elke rit ontvang je de factuur per e-mail.

Bij eventuele vragen of klachten met betrekking tot (de verwerking van) jouw betaling kun je contact met onze customer support opnemen.

Betalingsverwerker

De koppeling van je betaalmethode aan je persoonlijke account en de verwerking van de betalingen, vindt plaats door een externe partij waar wij mee samenwerken (“Betalingsverwerker”). De betalingsverwerker gebruikt eigen voorwaarden en een privacybeleid waarin afspraken staan die betrekking hebben op de verwerking van jouw betalingen. Deze voorwaarden zijn naast onze voorwaarden van toepassing op de verwerkingen van jouw betalingen aan ons.

Bij koppeling van sommige betaalmethoden (onder andere een creditcard of bankrekening) valideer je je gegevens doordat we een betaling van maximaal EUR 1 aanvragen bij de Betalingsverwerker. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geef je ons toestemming voor deze validatie. Als de betaling geautoriseerd kan worden, is de validatie geslaagd en worden de kaartgegevens bij de Betalingsverwerker opgeslagen. De aangevraagde betaling wordt naderhand weer vrijgegeven in geval de koppeling een creditcard betreft.

Bij elke ritboeking zullen we pogen een reservering op je betaalmethode te maken, zodat we zeker weten dat de aangevraagde rit betaald zal worden. Na afronding van de rit vragen we Betalingsverwerker het bedrag daadwerkelijk van je betaalmethode af te boeken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of handelingen van de Betalingsverwerker en/of van fouten van jouw eigen bank of creditcardmaatschappij in de verwerking van jouw betalingen.

Privacy

Door het downloaden en installeren van de App en de acceptatie van deze voorwaarden maken wij tevens afspraken met elkaar over de gegevens die wij van jou verzamelen, bewaren en verwerken. Dit doen wij volgens onze privacyverklaring (“Privacyverklaring”).

Abel voorziet als onderdeel van de overeenkomst die zij heeft met de Taxibedrijven in een administratie inclusief geschiedenis om te voldoen aan ritstaatverplichting en klantadministratieverwerkingsdoelen. Daarin is het Taxibedrijf verantwoordelijke voor haar eigen verwerkingsdoelen en Abel verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens door ons in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, met betrokken groepen reiziger én rijder. Wij verstrekken je persoonsgegevens, buiten wat nodig is voor het uitvoeren van deze dienst en het uitvoeren van je rit door het Taxibedrijf nooit aan een derde partij. Geanonimiseerde management rapportages en gebruiksstatistieken kunnen wel gedeeld worden met onze stakeholders. De Privacyverklaring kan je terugvinden in de App en op rideabel.com/privacy.

Feedback

Wij waarderen het als je feedback, opmerkingen of suggesties achterlaat over de App en de Diensten en informatie die wij aan jou ter beschikking stellen. Dit kun je het beste doen door je feedback bij ons achter te laten via de Feedback-optie in het menu van de App. Ook kan je ons bereiken op support@rideabel.com. Wij zullen deze feedback gebruiken om onze App en onze Diensten te optimaliseren.

Naast feedback aan ons, kun je (net als je medereizigers die een rit geboekt hebben) ook feedback geven aan het Taxibedrijf over de uitvoering van de rit. Dit kun je via de App doen na uitvoering van de rit. De afspraken die wij hierover met jou maken, kun je terug vinden in het privacybeleid en in de bepalingen over licentieverlening en auteursrecht. Ons privacybeleid staat opgenomen in een apart document. De bepalingen over licentieverlening en auteursrecht vind je later in deze voorwaarden terug.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je feedback en je interactie met andere gebruikers van de App en onze Diensten. Wij vragen je om zorgvuldig om te gaan met de feedbackmogelijkheden en de interactie met andere gebruikers van de App waaronder het geven van feedback aan de Taxibedrijven.

Wij controleren de inhoud van de feedback niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de communicatie en het gedrag van de gebruikers van de App Wel zijn wij bevoegd om consequenties te verbinden aan ongepast gedrag van een gebruiker. Dit kan betekenen dat jouw persoonlijke account wordt geblokkeerd indien wij vinden dat dit passend is.

Vrijwaring

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden vrijwaar je ons en de aan ons verbonden ondernemingen, waaronder onze licentiegevers, voor eventuele claims van andere (rechts)personen die betrekking hebben op:

 • het gebruik door jou van onze App en/of onze Diensten, waaronder wij tevens verstaan de communicatie door jou met andere gebruikers;
 • schending door jou van de rechten van anderen, waaronder wij tevens verstaan het Taxibedrijf en de licentiegever;
 • schending door jou van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op onze overeenkomst en /of schending door jou van een verplichting uit deze voorwaarden.

Onder claims verstaan wij een vordering tot vergoeding van schade en/of kosten en/of onkosten waaronder eveneens advocaatkosten worden begrepen.

Aansprakelijkheid Abel

Inhoud Applicatie, Diensten en informatie

Wij doen ons uiterste best om de App en onze Diensten en de informatie die wij aan jou ter beschikking stellen zo goed mogelijk te houden. Dit betekent dat wij er naar streven dat de inhoud correct is en up-to-date en dat de App goed functioneert en beschikbaar is wanneer jij deze wil gebruiken. De informatie die wij aan jou ter beschikking stellen is informatief van aard en wij kunnen je daarmee niets garanderen.

Wij staan er niet voor in dat de (inhoud van de) App en de informatie die wij aan jou ter beschikking stellen, vrij is van fouten, gebreken of virussen. Wij staan er daarnaast niet voor in dat de App ook daadwerkelijk werkt op jouw mobiele toestel.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die jij lijdt als gevolg van het gebruiken van onze App en/of onze Diensten. Onder meer betekent dit dat wij niet aansprakelijk zijn indien jij schade lijdt als gevolg van malware, virussen of onjuiste of onvolledige informatie. Dit is enkel anders indien er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen door ons.

Storingen
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je ermee bekend te zijn dat de App gebruik maakt van elektronisch communicatiemiddelen en dat storingen binnen deze elektronische communicatiemiddelen de functionaliteit van de App en daaraan verbonden Diensten (tijdelijk) kunnen beperken.

Wij zijn niet aansprakelijk:

 • indien jij schade lijdt die het gevolg is van het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen;
 • indien jij schade lijdt als gevolg van een storing binnen de App of als gevolg van vertraging in (push)berichten;
 • indien jij schade lijdt als gevolg van virussen of malware;
 • voor schade die het gevolg is van het gedurende een bepaalde tijd niet kunnen gebruiken van de App en daaraan verbonden Diensten, ongeacht de oorzaak hiervan.

Taxibedrijven
Wij zijn niet de partij die het taxi-vervoer uitvoert. Het Taxibedrijf is zelf volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de rit. Wij zijn als partij wel betrokken bij en verantwoordelijk voor de afhandeling van de betaling van de rit ten behoeve van het Taxibedrijf. Eventuele klachten over de uitvoering van de rit, kun je echter wel bij onze customer support melden en wij zullen als service naar jou ons best doen om bij een eventueel dispuut te bemiddelen. Ook voor eventuele klachten ten aanzien van de (verwerking van de) betaling kun je bij onze customer support terecht.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de diensten die door het Taxibedrijf zelf worden uitgevoerd. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor het handelen of de activiteiten of gedragingen van de Taxibedrijven of de bestuurder van het voertuig.

Maximale aansprakelijkheid
Wij maken ook graag afspraken over het bedrag dat wij, mochten wij wél aansprakelijk zijn, maximaal aan jou moeten betalen. Onze maximale aansprakelijkheid:

 • is beperkt tot de directe schade die jij lijdt en die in direct verband staat tot onze overeenkomst. Wij vergoeden niet jouw indirect schade (waaronder in ieder geval wordt begrepen winstderving);
 • is beperkt tot het bedrag dat jij als vergoeding aan het Taxibedrijf voor de rit moet betalen, met een maximum van EUR 500,00;
 • zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat in een bepaald geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Licentieverlening en auteursrecht

Ten behoeve van deze voorwaarden gebruiken wij een aantal definities in relatie tot de licentieverlening en het auteursrecht:
Definities
Inhoud: alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond op de App en onze Diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot: logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, (grafische) tekst, (bewegende) beelden, geluid, illustraties, muziek, software (met uitzondering van de Applicatie software), persoonlijke meningen, uitingen, feedback, links, suggesties, informatie of ander materiaal.

Inhoud van Abel: alle inhoud (met uitzondering van Gebruikersinhoud maar inclusief Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend) die in eigendom aan ons toebehoort of door ons wordt gebruikt en die via de App of onze Diensten aan jou ter beschikking wordt gesteld. Onder ‘ons’ wordt in dit verband eveneens de aan ons gelieerde ondernemingen of licentiegevers verstaan.

Gebruiker: hiermee bedoelen we jou als gebruiker van de App en/of Dienst.

Gebruikersinhoud: Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert of overbrengt met de intentie om deze op de Applicatie en/of Dienst beschikbaar te stellen.

Gemeenschappelijk Inhoud: de Inhoud van Abel en de Gebruikersinhoud samen.

Licentie verleend door ons aan jou

Wij verlenen aan jou, onder de voorwaarde dat jij je houdt aan de afspraken in deze voorwaarden, een beperkte, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie:

 • om Inhoud van Abel uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te bekijken, gebruiken, downloaden en af te drukken;
 • om alle Gebruikersinhoud te bekijken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Je bent niet bevoegd om de aan jou verleende licentierechten te sublicentiëren.

Tenzij wij hierover andere afspraken maken, mag jij de App, onze Diensten of Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creëren, verspreiden, licentiëren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, vermenigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. Daarnaast mag jij de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder dat jij hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.

Wij verlenen enkel een licentie aan jou voor de rechten die we expliciet met jou afspreken in deze voorwaarden. Er wordt door ons geen licentie verleend voor andere intellectueel eigendomsrechten die aan ons toebehoren of door ons worden beheerd.

Licentie verleend aan ons door jou als gebruiker
Wij kunnen aan jou als Gebruiker toestaan om op de App Gebruikersinhoud te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden ga jij er ook mee akkoord dat deze Gebruikersinhoud als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig wordt beschouwd. Wij spreken met elkaar af dat, als jij Gebruikersinhoud op onze App plaatst, wij het niet-exclusieve, royaltyvrije recht hebben om deze Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden. Wij noemen dit licentieverlening.

Onze App biedt de mogelijkheid om Gebruikersinhoud te plaatsen. Wij hebben hierin geen actieve rol en om die reden zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze Gebruikersinhoud. In verband met onze beperkte rol, zullen wij de inhoud van de Gebruikersinhoud niet actief bekijken en/of controleren. Jij verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat je ervan op de hoogte bent dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet de mening van Abel zijn, maar van andere Gebruikers.

Indien jij gebruik maakt van de Gebruikersinhoud, dan doe je dat geheel voor eigen risico. Op het moment dat jij zelf Gebruikersinhoud plaatst, dan dient deze Gebruikersinhoud origineel van jou afkomstig te zijn en mag daarbij geen werk van anderen gekopieerd worden of op een andere manier inbreuk worden gemaakt op de intellectueel eigendomsrechten van anderen, privacy rechten, of persoonlijkheidsrechten. Daarnaast mogen er geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen gebruikt worden in de Gebruikersinhoud.

Onderdeel van onze afspraken is dat jij ons garandeert dat jij de bevoegdheid hebt om aan ons een licentie te verlenen voor de Gebruiksinhoud die jij op onze App plaatst.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, spreken wij met jou af dat jij ons en de ondernemingen die aan ons verbonden zijn, vrijwaart voor claims van derde partijen indien de claims betrekking hebben op door jou op onze App geplaatste Gebruikersinhoud. Het gaat hierbij om claims met betrekking tot alle kosten, onkosten schade, verliezen en andere aansprakelijkheidsverplichtingen.

Wij hebben het recht om Gebruikersinhoud die door jou op onze App is geplaatst, te blokkeren of te verwijderen indien deze naar onze mening niet overeenstemt met de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt in deze voorwaarden, indien de Gebruikersinhoud inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, of op privacy rechten of persoonlijkheidsrechten of indien de Gebruikersinhoud op een andere wijze voor ons acceptabel is.

Wij vragen jou aan de andere kant om ons schriftelijk op de hoogte te stellen indien jij constateert dat bepaalde Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de afspraken in deze voorwaarden. Jij bent richting ons gehouden om ons van alle benodigde informatie te voorzien om ons in staat te stellen om de Gebruikersinhoud, die inbreuk maakt op deze voorwaarden, te onderzoeken.

Wij zullen volledig te goeder trouw een klacht onderzoeken en maatregelen nemen die wij nodig en passend achten. Wij kunnen echter niet garanderen dat Gebruikersinhoud met de inhoud zoals bedoeld door ons geblokkeerd of verwijderd zal worden.

Applicatielicentie
Wij verlenen aan jou, onder de voorwaarde dat jij je houdt aan de afspraken in deze voorwaarden, een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een kopie van de App te downloaden of te installeren op jouw mobiele telefoon. De kopie van de App mag door jou uitsluitend voor jouw eigen persoonlijke gebruikt geactiveerd worden.

De spelregels die wij voor de applicatielicentie hanteren, zijn de volgende.

Jij mag:

 • de App op geen enkele wijze licentiëren, sublicentiëren, verkopen, doorverkopen, overdragen, afstaan, verspreiden of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden;
 • De App niet veranderen of afgeleide werken daarvan maken;
 • geen reverse engineering op de App toepassen met het doel om:
  1. een concurrerend product of concurrerende dienst te ontwikkelen of te bouwen; of
  2. een product te ontwikkelen of te bouwen met gebruikmaking van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de App; of
  3. ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de App te kopiëren,
 • geen geautomatiseerd programma of script introduceren, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van de App overmatig belast of hindert.

Jij mag:

 • geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten versturen;
 • geen inbreukmakende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal versturen of opslaan, waaronder tevens wordt begrepen materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacy rechten van anderen schendt;
 • geen materiaal versturen of opslaan dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat;
 • de integriteit of werking van de App of de gegevens die deze bevat, niet hinderen of verstoren;
 • niet trachten onbevoegd toegang te krijgen tot de App of met systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn.

Wij hebben het recht om na te gaan of jij je aan onze afspraken houdt die wij met jou hebben gemaakt over de aan jou verleende licentie(s) en aan een overtreding sanctie(s) te verbinden. Wij kunnen hierbij samenwerken met wethandhavingsautoriteiten en hen betrekken bij het opleggen van sancties aan Gebruikers die zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je ook ermee bekend te zijn dat wij niet verplicht zijn om toe te zien op jouw toegang tot of gebruik van de App en de Gemeenschappelijke Inhoud of om Gemeenschappelijke Inhoud te herzien of aan te passen. Wij hebben deze bevoegdheid wel en zullen deze uitoefenen om de goede werking van de App richting de Gebruikers te verzekeren, om de naleving door jou van deze voorwaarden te verzekeren maar ook om de wetten en regels die van toepassing zijn, of een eventueel vonnis, na te leven.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om, zonder dat wij dit vooraf aangeven, De Gemeenschappelijke Inhoud van de App te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken indien wij deze Gemeenschappelijke Inhoud in strijd achten met deze voorwaarden of anderszins als schadelijk beoordelen voor de App of onze Diensten. De beoordeling hiervan komt uitsluitend aan ons toe.

Beleid met betrekking tot auteursrecht

Wij respecteren het auteursrecht en wij verwachten van jou dat jij dit ook doet. Een onderdeel van ons beleid is dat wij de toegang van de Gebruikers die (herhaaldelijk) de auteursrechten van anderen schenden, beëindigen.

Intellectueel eigendomsrecht
Alleen Abel heeft (samen met de aan haar gelieerde ondernemingen) alle rechten en aanspraken, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, op de App en alle suggesties, ideeën, verzoeken voor verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door jou of enige andere partij met betrekking tot de App wordt verstrekt.

Met de afspraken die wij met elkaar maken in deze voorwaarden, worden uitdrukkelijk geen rechten met betrekking tot de App aan jou verkocht of overgedragen. De (product)naam en het logo die aan de App zijn verbonden, zijn handelsmerken van Abel en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Er wordt aan jou geen licentie verleend om deze merken te gebruiken.

App via de App-winkel
De App kan door jou aangekocht en gedownload worden via de App-winkel. De App die jij aankoopt en download bij de App-winkel mag enkel door jou zelf gebruikt worden:

 • op een product dat door de App-winkel wordt toegestaan. Indien de aankoop plaatsvindt bij de Apple App store, dan dient de App gebruikt te worden op een mobiele telefoon die gebruikt maakt van iOS (Apple’s eigendomsmatige besturingssysteem); en
 • dienen door jou de dienstverleningsvoorwaarden van de App-winkel in acht te worden genomen. Indien jij jouw App aankoopt bij de Apple App store, dan dien jij je te houden aan de ‘Terms of Service’ van Apple die te vinden zijn op de website (www.apple.com).

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem jij er ook mee in dat de afspraken die wij met elkaar maken over de licentie die jij (conform deze voorwaarden) verkrijgt ten aanzien van de App alleen tussen ons en niet ten aanzien van App-winkel gelden. Enkel Abel is verantwoordelijk is voor de App en de inhoud hiervan die via de app-winkel wordt aangekocht. Dit neemt niet weg dat jouw gebruik van de App via de app-winkel moet voldoen aan de dienstverleningsvoorwaarden van de App-winkel.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erken jij dat de App-winkel geen verplichting richting jou heeft om onderhouds- en/of ondersteuningsdiensten ten aanzien van de App aan jou ter beschikking te stellen. Dit is onze verantwoordelijkheid. Bij vragen en/of klachten over de App kun je met ons contact opnemen. Onze contactgegevens vind je onder het kopje ‘De gegevens van Abel’.

Indien de App die jij hebt aangekocht bij de App-winkel niet voldoet aan een garantie die van toepassing is, dan dien jij de App-winkel hiervan op de hoogte te stellen. De App-winkel zal de klacht beoordelen en, indien van toepassing, het aankoopbedrag van de App aan jou restitueren. Voor zover wettelijk toegestaan, zal de App-winkel geen andere (garantie)verplichtingen hebben richting jou met betrekking tot de door jou aangekocht App.

Indien jouw claim betrekking heeft op een andere garantie dan de garantie die van toepassing is op de App-winkel, dan is dit onze verantwoordelijkheid en niet die van de App-winkel. Onder claim wordt in dit verband verstaan: een vordering uit hoofde van verlies, een aansprakelijkheidsverplichting of vordering ter zake schade, kosten of onkosten.

Wij spreken met elkaar af, net zoals wij met de App-winkel hebben afgesproken, dat de App-winkel niet verantwoordelijk is voor (de behandeling van) eventuele claims van jou, of claims van derden met betrekking tot de App of jouw gebruik of bezit van de App die jij bij de App-winkel hebt aangekocht, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de volgende claims:

 • productaansprakelijkheidsclaims;
 • eventuele claims dat de App niet voldoet aan een wettelijk of anderszins van toepassing zijnde vereiste;
 • claims die het gevolg zijn van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

Wij spreken met elkaar af dat, indien er sprake is van een claim van een derde, die inhoudt dat de App, of jouw bezit of gebruik van de App, het intellectueel eigendomsrecht van een ander schendt, uitsluitend Abel (en niet de App-winkel) verantwoordelijk is voor het onderzoek, verweer, schikking en kwijting van een claim inzake schending van een dergelijk intellectueel eigendom. Dit hebben wij ook zo met de App-winkel afgesproken.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat (i) je je niet bevindt in een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terroristische activiteiten ondersteunt en (ii) dat je je niet op een lijst bevindt van door Amerikaanse overheid verboden partijen.

Tot slot spreken wij met elkaar af dat de App-winkel en de aan haar gelieerde ondernemingen derde-begunstigden zijn met betrekking tot de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt over de aankoop door jou van de App en de licentie die jij op grond van deze voorwaarden van ons hebt gekregen. Doordat jij akkoord gaat met deze voorwaarden, spreken wij eveneens af dat de App-winkel (als derde begunstigde) richting jou ook een beroep kan doen op de afspraken die wij met jou maken in deze voorwaarden met betrekking tot jouw licentie voor de App.

Bij het gebruik van de App dien je je, naast de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt, ook te houden aan de contractvoorwaarden van andere partijen.

Overdracht rechten

Het is jou niet toegestaan om jouw rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst die jij met ons hebt over te dragen aan een andere partij.

Wij mogen onze rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben overdragen aan een andere partij indien wij er daarbij voor zorgen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van Abel niet in gevaar komt.

Diversen

Op onze overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen ontstaat tussen ons die verband houden met (de totstandkoming van) deze overeenkomst en/of deze voorwaarden dan is alleen de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om hier een oordeel over te geven.

De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. Indien de betekenis van de Nederlandse versie afwijkt van een vertaalde versie, dan gaat de Nederlandse versie vóór op de vertaalde versies.

Indien een afspraak tussen ons die is opgenomen in deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, dan spreken wij voor die situatie met elkaar af dat jij wel gehouden bent aan de overige afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Voor de niet geldige afspraken zullen wij een vervangende afspraak maken die qua strekking overeenstemt met de oude (niet geldige) afspraak.